Địa chỉ: Thôn Chản- Lam Cốt

Hoạt động traỉ nghiệm của cô và trò Trường Mầm Non Lam Cốt đi lễ chùa và thăm quan 6 điều bác hồ dạy CAND