Địa chỉ: Thôn Chản- Lam Cốt
 09/07/20  Thực đơn tuần  12
 Trường mầm non Lam Cốt tuyên truyền tháng vệ sinh an toàn thực phẩm
 04/04/19  Thực đơn tuần  42
Thực đơn được thay đổi theo mùa, phù hợp với vùng, miền. Nhà trường đã kí hợp đồng thực phẩm với các cơ sở có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khẩu phần của trẻ được tính theo phần mềm NUTRIAL. Thức ăn được chế biến tại trường theo bếp ăn 1 chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 04/04/19  Thực đơn tuần  30
Thực đơn được thay đổi theo mùa, phù hợp với vùng, miền. Nhà trường đã kí hợp đồng thực phẩm với các cơ sở có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khẩu phần của trẻ được tính theo phần mềm NUTRIAL. Thức ăn được chế biến tại trường theo bếp ăn 1 chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.