Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1998 Trường Mầm non Lam Cốt đã khẳng định thương hiệụ và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Lam Cốt tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.