Địa chỉ: Thôn Chản- Lam Cốt
 • Dương Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0983583108
  • Email:
   huongthuduongdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Kiêm bí thư chi bộ, phụ trách chuyên môn tổ 4 tuổi .......

 • Hoàng Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên - Kiêm phó chủ tịch công đoàn trường
  • Điện thoại:
   0979855001
  • Email:
   hoangxuan82@gmail.com
 • Trần Nhật Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên - Kiêm Bí Thư Chi Đoàn Thanh niên
  • Điện thoại:
   0988468601
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng -
  • Điện thoại:
   0985249930
  • Email:
   phamngocmai98@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đ/c Kiêm chủ tich công đoàn trường, phụ trách kiểm tra giám sát của chi bộ, phụ trách chuyên môn tổ 5 -6 tuổi, phụ trách công tác phổ cập.

 • Giáp Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0976171840
  • Email:
   giaptoan0396@gmail.com
 • Giáp Thị Hát
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0972460064
  • Email:
   huanhatthuhuy@gmail.com
 • Phạm Thị Mai Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG 3 -4 tuổi
  • Điện thoại:
   0978054366
  • Email:
   hienmnlc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG 5 -6 tuổi
  • Điện thoại:
   0977157163
  • Email:
   nguyenthuclc1984@gmai,com
 • Nguyễn Thị Bích Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng tổ MG 4-5 tuổi
  • Điện thoại:
   0977223189
  • Email:
   bichhuongmn@gmail.com
 • Hoàng Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ mẫu giáo 5 -6 tuổi
  • Điện thoại:
   0973123636
  • Email:
   hoangquyen87sv@gamil.com